segunda-feira, 16 de março de 2009

UFOLOGI & MENTAL EVOLUTION - SWEDISH


UFOLOGI & MENTAL
EVOLUTION
INTRODUKTION TILL ESSENTIELLA KONCEPTOm oss

Projet Portal är ett program för communitys i Brasilien och världen, där vetenskaplig och paravetenskaplig forskning utförs inom områdena: psykisk utveckling, självimmunisering, övernaturlighet, ufologi, arkeologi, astronomi, geografi, agronomi, fysik (parallella universum) samt ny teknik såsom alternativa energikällor.
Forskningen involverar studier av vetenskapliga fakta och bevis. Det gör att vetenskapen själv kommer att vara verkligheten och sanning av händelserna. Äktheten och trovärdigheten i detta pågående arbete påverkar inte bara Brasilien utan flera andra länder.

Huvudkontoret för Projet Portal, lantgården Boa Sorte, ligger i Corguinho i delstaten Mato GrossodoSuli Brasilien, cirka 120 km från staden Campo Grande. Lantgården ligger på 19 sydliga breddgrader latitud. Det är en plats för lärande som överförs av utomjordiska varelser. Platsen betraktas som ett energicentrum för vår planet, med resonansvibrationer,som tillåter olika energivarelser arbeta tillsammans för människor.
Energin gör att platsen betraktas som en portal. Detta underlättar och ger förutsättningar för uppkomsten av ufologiska och paranormala fenomen t.ex. öppnande avportaler och teletransporter. Denna portal har samma kapacitet som portalen i Bermudatriangeln, och kan ta emot fartyg upp till 9: e dimensionen.

Denna regions magnetfält förändrar och främjar expansionen av människors vibrationella fält, såsom förändrar och förstärker dess hjärnfrekvens och dess förmåga att utveckla kunskap (tänkande) och perception (intuition).

Avsikten med detta program, baserat på vår forskning, är att väcka, informera och skapa medvetenhet för människor att förbättra sina möjligheter på ett rationellt och intelligent sätt genom att undvika illusioner och fantasier.

Mål

Projet Portal är en ideell organisation som strävar efter både inre och yttre personlig utveckling, immunisering genom energibalans. Den strävar efter att uppnå mentala nivåer förenliga med New Age och dess förändringar, i fyra evolutionära steg: psykisk, fysisk, känslomässig och beteendevetenskaplig- som en del av ufologin.

Projet Portal syftar till att väcka medvetenhet om människan samt dess syfte i livet, vikten av den roll som var och en har på planeten Jorden och i kosmos, och därmed väcka medvetenhet till en ny verklighet.

Vår verksamhet syftar till att vägleda dig i din mentala utveckling och medvetenhet. Den syftar till att utveckla dig och din vibrationella energi så att du, med full respekt för din mentala kapacitet, och genom att nå en nivå av balans kan hjälpa dig både själv och andra. Verksamheten syftar också till att stimulera uppvaknandet av samvetet för att komma ihåg sitt uppdrag och engagemang.

Målet med verksamheten är inte endastatt bevittna utomjordiska fenomen, utan att arbeta med studier av vetenskapliga fakta. Detta gör att vetenskap och skeptiker kommer att se sanningen och riktigheten av utomjordiska fenomen.

Människan har hittills varit intresserad av materiell, vetenskaplig och teknisk utveckling, men har glömt bort att utveckla sin egen mentala kapacitet. Om vårt sinne är ansvarigt för arkivering av data från våra liv och för förmågan att tänka och leda våra kroppar att fungera, så måste vi också erkänna att det kan bestämma vår välmående; både det psykiska och fysiska.

Vårt arbete är inriktat på energi, vibration och kontroll av mental styrka. Detta är saker som händer i vår vardag och som vi ofta inte lägger märke till.

Vi söker immunisering genom energibalans för att uppnå mentala nivåer förenliga med de förändringar som kommer att komma; i ett psykiskt, fysiskt och känslomässigt skede.

Projet Portal arbetar för att upptäcka medvetandet hos människor samt för att utveckla forskning; inte bara inom området ufologi, men också i det vetenskapliga och paravetenskapliga området. Som en vetenskaplig studie kan nämnas studier av forntida civilisationer, som genom våra expeditioner kallas "Upptäck det förflutna för att förstå framtiden". Dessa syftar till att hitta bevis om ursprunget till människan och hennes samband med Brasilien. De syftar också till att presentera nya datum och perioder, att fylla luckor i befintliga teorier. Man kan t ex se bevis från förcolombianska civilisationer, från ca 25 000 år före Kristus, som använt sig av mycket kvalificerad teknik. Man har här hittat spår i grottor och på stenar, så kallade ritningar och symboler i relief, som vittnar om god kunskap om konstruktion och arkitektur, som används än idag.

Projet Portal baseras på att hitta kunskap om sig själv och meningen med livet, betydelsen av ens roll i kosmos och följaktligen planeten jorden.

Vårt ufo-arbete syftar till att förstå varför det finns utomjordisk närvaro på jorden. Genom partnerskap, får vi information om globala förändringar på jorden samt förändringar som sker hos människan. Vad gäller teknik hjälper de oss på alla sätt.

Deltagare

Medlemmarna i Projet Portal har mycket skiftande kunskaper och verksamhetsområden. De är vetenskapsmän, forskare, läkare, astronomer, paranormala, lärare, terapeuter för alternativa mediciner, ufologer, studenter, nyfikna och så vidare.

• 335 000 personer har deltagit inågon aktivitet inom Projet Portal
• 21.015 personer har tagit sin symbolik vid ett möte med Projet Portal
• 4123 planetarier har deltagit i möten med Projet Portal
• Mer än 5000 aktiva medlemmar besöker några av de möten som hålls i Brasilien minst var femte månad
• 2817 dimensionella (människor med ursprung från olika planeter) från Projet Portal arbetar med upplysning av andra genom att delta i nästan alla möten som hålls
• 870 till 1.200 personer ägnar sig åt att uppnå kompatibla frekvenser.


Återkommandeevenemang

Projet Portal samordnar och finansierar olika evenemang för att utveckla dimensionella:


EVENEMANG
MÅLGRUPP
BESKRIVNING
Allmän konferens
Allmänhet och medlemmar
Allmän föreläsning om Ufologi och mental utveckling med grundläggande information för nya deltagare
Speciell konferens
Allmänhet och medlemmar
Allmän föreläsning om mental utveckling och grundläggande information för nya deltagare
Seminarium
Medlemmar
Seminarium och presentation av nyheter och/eller begränsningar samt rapporter om resor och guidelines för framtida arbete
Kurser
Allmänhet och medlemmar
Kurs och genomgång av de begrepp och metoder som används i projektet, som genomförs i klassrumsmiljö
Fältarbete
Medlemmar
Arbete/event som hålls utomhus för överföring av grundläggande information och utförande av praktiskt arbete
Resor
Medlemmar
Arbete som genomförs på Projet Portals huvudsäte i Brasilien, för överföring av information och avancerat praktiskt arbete
Kollektiv konsultation
Medlemmar
Möten i grupp för att genomföra övningar och/eller arbete om personlig utveckling
Individuell konsultation
Medlemmar
Mötenmed enskilda medlemmar för att ge riktad information omenskilda arbeten inom personlig utveckling
Utflykter
Medlemmar och vetenskaplig community
Utflykter för upptäckter, forskning och erkännande av platser med bevis på material, teknik och kunskap


Urandir Fernandes de Oliveira

Ufologen, och den övernaturliga, Urandir Fernandes de Oliveira kontaktades första gången vid tretton års ålder, då han fullt medveten sögs ut från sitt rum och fördes till ett fartyg genom en stråle av violett ljus.

Sedan denna händelse har han kontaktats kontinuerligt av dessa ljus som kommunicerar med honom, och hans övernatutlighet har successivt utvecklats. De utomjordiska varelserna, ljusen, har fortsatt sina besök för att alltid påminna honom om hans engagemang, som han slutligen accepterade för tjugonio år sedan. Han berättar nedan:

"Jag kommer att berätta vad som hände med mig, eftersom det även kan vara din berättelse – eller delar av den – något som vissa av er kan identifiera sig med, eller somkan hjälpa er att förstå hur jag kom hit, liksom hur och varför.

Till en början var det röster. Jag hörde dem utan att veta var de kom ifrån. Det började när jag var nio år gammal. Jag kunde även känna att det fanns någon bredvid mig, hörde dem ropa, men jag kunde inte identifiera vem det var. Ibland kunde jag även se skuggor.

Med tiden upptäckte jag att, beroende på mitt känslomässiga tillstånd samt om jag stod nära något elektriskt redskap, så uppstod det störningar. Det kunde t ex uppstå störningar i radion eller teven.

En annan sak var tanken. Allt jag tänkte på eller önskade visade sig sedan alltid inträffa. Men för mig var dessa saker normala, och de störde mig inte.

Det var också de böjda besticken vid middagsbordet, som jag då trodde att min mamma hade böjt för att kunna diska. Tills en dag då jag var lite irriterad och gaffeln böjdes så snabbt att den rev mot mina läppar. Argt slängde jag den på golvet, men den fortsatte att böjas. Jag tog upp den och den gick sönder i min hand. Det var så jag insåg att det var jag som var problemet, eftersom inget av detta hände mina bröder.

Samma kväll visades den paranormala Uri Guel på teve, när han böjde och bröt objekt med hjälp av endast tanken. Jag såg kopplingen mellan vad som hade hänt mig och det jag såg på teve, och jag förstod att jag med positivt tänkande kunde manipulera saker och interagera med andra personers tankar utan att detta var något konstigt.

Min första kontakt med utomjordiska varelser skedde när jag var tretton år gammal, och innan dess hade jag aldrig sett något annorlunda på himlen. Jag stod på ett torg och såg ett starkt ljus som blinkande och ändrade färg. Det surrade gjorde cirklar innan det plötsligt försvann.

Jag gick hem och då jag låg i mitt rum, såg jag ett lila ljus i rummet som sög in mig och tog mig till ett fartyg (på den tiden, visste jag inte ens vad ett fartyg var).Inne i fartyget tog två män tag i min nacke som lämnade ett ärr. En kvinna som var där gjorde gester med sina lysande händer, som om hon strömförde oss. De berättade för mig att de skulle besöka mig igen för att ge mig uppgifter, innan de tog mig tillbaka till mitt rum på samma sätt som jag lämnat det.

Fram tills nu har jag fortfarande detta ärr på halsen, som orsakades av ett implantat, vilket man även kan se på röntgenbilder som tagits senare. Senare har dessa varelser förklarat att detta hjälpte mig att aktivera energi.

Efter denna händelse fick jag ständigt besök av dessa ljus, som manifesterade sig i mitt sinne. Min paranormalitet utvecklades och blev starkare för varje dag.

Under min barndom och mina tonår hade jag problem med mina familjeförhållanden och med människor runt omkring mig, eftersom jag var "annorlunda". Jag blev isolerad från andra och blev kallad för trollkarl, idiot och lögnare.


Utföranden av paranormala fenomen

Vid arton årsålder började jag visa övernaturliga saker för människor, men ljusvarelserna förklarade för mig att denna energi inte borde användas för exponering, utan att jag borde ta reda på dess syfte.

När jag var tjugotre år gjorde jag en annan upptäckt. Jag fann två personer på en gata som hade råkat ut för en olycka och drabbats av frakturer. Jag kände då en impuls att röra vid dem, och när jag gjorde det minskade deras smärta för att tillslut upphöra helt. Den här dagen förstod jag att jag kunde och borde använda min energi till förmån för andra.

Efter den erfarenheten fick jag tekniska riktlinjer av ljusvarelserna för hur man använde denna energi för personlig utveckling, hur man stabiliserar människors vibrationella fält, skapar ljus från mina händer, min kropp, från chakran samt hur man kunde få tillgång till andra dimensioner.

Jag lärde mig att fluorescensen i min kropp skulle kunna aktiveras av känslomässiga och sexuella (Kundalini) stimuli för att accelerera mina hjärnfrekvenser, för att omvandla min energi. Mina händer har testats av forskare, som inte lyckats bevisa att ljuset i mina händer skulle vara orsakat av några kemiska produkter. Däremot har människor med liknande energi som jag, lyckats få sina egna händer att lysa under några av våra energimöten, utan att jag behövt röra vid dem.

Jag fortsatte att få besök av ljusvarelserna som ständigt påminde mig om att jag hade en uppgift att utföra, vilkenjag till slut hade accepterat vid tjugonio års ålder. Jag tvekade lite eftersom jag förstod att det var ett mycket stort ansvar.

Och man kom överens om att när det var nödvändigt för mig att bevisa varelsernas existens för en eller flera personer, så skulle de visa sig på något sätt, för att stödja mitt arbete. Och detta händer fortfarande regelbundet”.

Allt som hänt Urandir händer även för många människor: övernaturliga fenomen, ökad energi, extrasensoriska perceptioner och naturfenomen som manifesterar sig i våra liv som vi inte ger någon betydelse eller heller tänker extra på.

Övernaturlighet är en förmåga vi alla har: vi kan alla aktivera vår vibrationella energi genom olika övningar, och framkalla en fusion som förändrar vår hjärnfrekvens.


Övernaturlighet

Den mänskliga hjärnan är en sensorisk kapacitet av intelligens. En av dess uppgifter är att fånga information som lagras i hjärnans nervceller av människans andra sinnen. Sinnet kan fånga in och lagra all typ av information i en levande cell. Genom endast viljan är människan kapabel att komma i kontakt med vilket område som helst i hjärnan och hämta information som lagras där.

Den mänskliga sinnet ansvarar för arkivering av all information från livet och för förmågan att tänka och leda våra kroppar att fungera. Men långt utöver det, är sinnet också kapabelt att interagera med och på yttre substanser och energi.

Övernaturlighet är alla de erfarenheter som trancenderar naturliga lagar och som faller utanför ramen för normal erfarenhet, eller fenomen som kan förklaras av befintlig vetenskap.

Det som definierar övernaturligheten hos vissa fenomen är att forskarna inte kan stödja dess existens eller händelse med en rimlig förklaring eller teori. Parapsykologiska fenomen såsom telepati, telekinesis, clairovajans och premonition är typiska exempel på övernaturlighet, eftersom de varken godkänns eller kan förklaras med hjälp av dagens vetenskap.

Övernaturlighet och pseudovetenskap är inte samma sak. Många åsikter inte är vetenskapliga eftersom de existerar bortom metoder för vetenskaplig forskning, men de är inte heller övernaturliga eftersom de inte medför någon makt eller mekanism som förändrar naturens lagar.

En övernaturlig person är någon som lärt sig att samordna sina egna tankar och önskningar, och som kan kanalisera sin energi så att den lyder ens intentioner. En övernaturlig person kan även interagera med substanser och producera ovanliga fenomen.Att tänka positivt och önska innerligt är regel nummer ett. Den övernaturliga energi som används för att skapa ett fysiskt fenomen, t ex att böja metall, är samma som används för andra ändamål, såsom personlig utveckling, hälsa, känslomässig eller ekonomisk balans.

Vi tror ofta att övernaturlighet är begränsat till ett fåtal personer, som fått denna speciella gåva vid födseln. Men förmågan till övernaturlighet är möjlig för alla människor, och kan utvecklas när som helst i livet. Vi kan utveckla det genom fysiska och mentala övningar, som syftar till att koncentrera och rikta energin samt att accelerera frekvensen av hjärnvågor.

Faktum är att vår livsstil idag är fokuserad på utvecklingen av materiella, vetenskapliga och tekniska aspekter, men väldigt lite på utvecklingen av mental kapacitet.

Övernaturlighet kopplas ihop med ufologi genom den övernaturliga personens kapacitet att se och ta kontakt med varelser från andra dimensioner. Ofta är dessa varelser i ett högre evolutionärt stadium, s.k. “utomjordingar”, som tillhör ett parallellt plan och/eller ett plan utanför jorden - och därmed automatiskt faller in i området ufologi, som studerar just dessa varelser.

Och det är genom dessa kontakter som övernaturliga personer utvecklas, genom den fördelaktiga möjligheten att få kunskap om mer avancerade tekniker och information om evolutionära stadier av mänskligheten.


Mentala plan

Vår hjärna släpper ut magnetiska vågor av olika frekvenser beroende på typen och intensiteten av mental aktivitet och miljön omkring oss. Dessa vågor kan mätas genom ett elektro-encefalogram och rangordnas av graden av intensitet. Dessa nivåer motsvarar olika interaktionstyper.

Det astrala planet

I det astrala planet influerar sinnet det inre medvetandet, vilket innebär att dess räckvidd är begränsad till kroppens energiområde (ca 7 meter i omkrets runt kroppen). Hjärnan går långsamt, det varierar från 0,1 till 8 gånger per sekund, dvs. vibrationen är låg.

Hjärnans agerandei det astrala planet är naturligt och automatiskt. Vi är till exempel i det astrala planet när vi mediterar, sörjer, och den mesta tiden när vi sover. Det är på detta plan som fantasi och kreativitet genereras (men inte den snabba och intensiva förverkligande av fenomen). Även självhealing är möjligt, trots att det är en långsam process.

Då hjärnans frekvenser saktas ner minskar energierna (och deras skyddande förmåga) i sin tur. Sinnet och kroppen är då utsatta och sårbara för negativ energi. På det mentala planet kan vi observera motsatsen. Det astrala planet bidrar inte till utvecklingen av övernaturlighet eller mentala förändringar, vilket förekommer i de accelererande nivåerna.


NIVÅ
FREKVENS
HUVUDKARAKTÄRISTIKA
ALFA
5-8 cykler/sekund
§ Ingen djupsömn, inga drömmar
§ Nivå för kreativitet, tanke, vilja, projektion
§ Medvetet eller omedvetet handlande
§ Programmering av drömmar under avkoppling
TETA
2-4 cykler/sekund
§ Djup avslappning
§ Djupsömn med drömmar
§ Möjlighet till operation utan narkos och smärta, tack vare hypnotiska inslag
DELTA
0,1-1 cykel/sekund
§ Nivå för medvetslöshet
§ Handlande för undermedvetna
§ Nära till koma
§ Religiös eller andlig nivå


Mellanplanet

Mellanplanet, eller det vakna tillståndet, är det normala planet för en person under dess dagliga aktiviteter. Detta är ett unikt plan som består av en enda nivå, vilken kännetecknas av en hjärnfrekvens mellandet astrala och det mentala planet. I detta plan finns ingen aktivitet eller övernaturliga fenomen.

NIVÅ
FREKVENS
HUVUDKARAKTÄRISTIKA
BETA
9 to 14 cykler/sekund
§ Fysiskasinnen: beröring, smak, lukt, syn och hörsel
§ Mellannivå mellan det astrala och det mentala planet. På denna nivåv arierar hjärnfrekvensen från 9-14 cykler/sekund.

Det mentala planet

På det mentala planet agerar sinnet på detyttre medvetandet, dvs.det utanför kroppens energiområde. Detta möjliggör, genom energiemisson, att på avstånd kunna göra fysiska saker och att agera på andra människors substanser eller sinnen.

Eftersom detta sällan studerats, finns det få övernaturliga personer i världen som utför dessa fysiska saker (att ta sig till ett tillstånd av koncentration och utföra avancerade fysiska fenomen).

Jesus är ett exempel på en övernaturlig person som kunde nå 100% av sin mentala kapacitet, och som lämnade efter sig flera exempel på resultat av fysiska effekter och accelererad självhealing. På denna nivå är självhealingen snabb eftersom hjärnan arbetar i en snabbare takt. Resultaten är omedelbara.

På den mentala nivån betyder önskan att man önskar något utan att tveka på dess förverkligande. Detta innebär att man tänker sig att man redan har saken, eller redan använder den, för att se den konkreta saken eller händelsen, som om den redan var en del av ditt liv. Som något du har förvärvat permanent. För att lyckas måste man vara i ett tillstånd av total medvetenhet, utan avslappning.


NIVÅ
FREKVENS
HUVUDSAKLIGA KARAKTÄRISTIKA
ÖVRE MENTAL NIVÅ
15-20 cykler/sekund
§ På denna nivå finns fortfarande några få förverkligande av det astrala, såsom önskan, projektion och telepati
§ Agerande inom kroppens energiområde (ca 7 meter i omkrets runt kroppen)
§ Utsläpp av energi från det undermedvetna inom kroppens energifält
§ Telepati inom kroppens energifält
§ Programmering och tolkning av drömmar
§ Aktivering och perception av extrasensorisk makt
MENTAL FYSISK NIVÅ
21-26 cykler/sekund

§ Fysiska fenomen såsom böjande av metal, levitation av föremål
§ Överföring av telepatiska meddelanden
§ Påverkan på människor (inte att förväxlas med manipulation)
§ Provokation av förnimmelser och känslor till fördel för andra
MENTAL DIMENSIONELL NIVÅ
27-32 cykler/sekund
§ Samverkan med olika dimensioner
§ Genom förande av företeelser såsom omvandling av substanser och materialisering eller avmaterialisering av föremål eller kroppar
§ Resor till andra dimoensioner med vår fysiska kropp

Emotionell och sexuell stimulans, när de används på lämpligt sätt, underlättar expansionen av sinnets energiområde och ökar dess kapacitet. Det är möjligt att träna att använda alla delar av det sensoriska området, dvs. att agera på någon av dessa nivåer med samma lätthet som när vi använder vår fysiska och biologiska sinnen. Det är bara en fråga om träning och koncentration.

Det finns en signifikant skillnad mellan den astrala och den mentala nivån. På astral nivå uppstår fenomen osynligt: energin i processen inte kan ses fysiskt eftersom den inte kommer från energiområdet.

Vissa fenomen är genomförbara på både den astrala och fysiska nivån, som i fallet med telepati, clearsight, premonitions och energiapplicering. Några av dem möjliggör även kommunikation med personer och varelser från andra dimensioner.

Resultaten av mentala processer är alltid positiva om de är över 17 cykler/sekund. Energin som hanteras på dessa nivåer kan endast användas för positiva eller neutrala ends; de används aldrig för negativa. Vid den mentala nivån är auran mer omfattande. En person med en accelererad vibration har ett utvidgat energiområde, vilket även kan accelerera människorna omkring henne.

Vi arbetar med vibrationell energi. Ju mer en personutvecklar sin kapacitet –genom övningar och korrekt användning av sin energi –ju mer accelererar hennes vibrationer.


UfologiUfologi är studier av fakta, synpunkter, fysiska bevis och andra fenomen som är kopplade till oidentifierade flygande föremål och deras eventuella utomjordiska besättning. Det finns olika sätt att studera dessa fakta, så ufologi kan delas in i tre riktlinjer:
Vetenskaplig ufologi
Denna fokuserar på vad som kan ses och mätas med vetenskapliga och akademiska metoder. Det huvudsakliga materialet för dessa studier är bilder, filmer, vittnesmål etc. från personer som bevittnat uppenbarelser samt märken lämnade på marken från fartyg eller på människor som blivit "kontaktade".
Esoterisk ufologi
Denna syftar till att jämföra kunskaper om samhället med andliga kunskaper, som betonar behovet av konceptuell utveckling av människan i förhållande till världen och främja en förändring av syn på verkligheten.
Den söker efter kunskap och förståelse med hjälp av utomjordingar. Den innebär att man lär av olika traditioner, genom en översyn av aktuell vetenskap samt religiösa och filosofiska dogmer för att förstå komplexiteten hos ufon och för att kunna interagera med varelser från andra planeter eller dimensioner.
Paravetenskaplig ufologi
Denna sammanför de två riktlinjerna som nämns ovan. Endast en övergripande strategi ger oss möjligheten att förstå inte bara utomjordiska varelser, utan också andra oförklarliga företeelser.
Under mycket lång tid har ljus och objekt flugit över himlen. De har skapat intresse och nyfikenhet hos många, och faktum är att dessa företeelser inte kan reproduceras eller förklaras av människor eller vår vetenskap. Detta har lett människor att undra om de kanske inte är den enda intelligenta varelsen i universum. Det finns några grundläggande astrologiska data som kan ge oss ledtrådar för att ta itu med denna fråga. Jorden och sju andra planeter kretsar kring en central stjärna – solen. Alla är en del av en galax (en grupp stjärnor) som består av miljarder stjärnor (mellan 100 och 400 miljarder). Med tanke på att det finns omkring 50 miljarder andra galaxer i universum, är sannolikheten för att det finns planeter runt dessa stjärnor som är hem till andra intelligenta livsformer enorm. Dessa beräkningar av sannolikheten och de bevis som redan finns gör att människor intresserar sig för ufologi. Men huruvida det finns utomjordingar eller ej är inte den vanligaste frågan, utan snarare varför jorden skulle vara besökt. Varelser mer avancerade än människor (på teknisk och medvetandets nivå) kommer till jorden för att hjälpa oss att förbereda inför stora kommande förändringar. Deras uppgift är att meddela och varna människor, såsom en lärare eller skyddsängel skulle göra, genom att ingripa i deras öde för att på så sätt undvika vissa natur- eller mänskliga katastrofer. En av deras främsta mål är att undvika att mänskligheten försvinner från jordens yta. Denna syn är motsatt den som ofta tillskrivs utomjordingar i media. Men faktum är att de är här för att hjälpa och upplysa människor, genom att tillhandahålla teknisk eller moralisk utbildning. Trots detta sänder regeringar och politiker, av rädsla för samhällskollapser - med tanke på religiösa, filosofiska och ekonomiska intressen - ut meddelanden till folk som säger att utomjordiska varelser och ufon inte existerar. De som kan vittna om motsatsen tystas på så sätt ner, då det inte vill riskera att skämmas elle för att inte bli trodda. Hemligheten är således väl bevarad. Det finns enorma mängder foton och videor som visar att dessa företeelser existerar, vilket gör det nästintill omöjligt att förneka dem alla. Ansträngningar att förfalska dessa skulle vara alltför stor och det skulle inte vara värt det. Det finns spår av utomjordiskabesök som går ända tillbaka till antiken, till exempel grottmålningar som visar förekomsten av moderna ufon och deras samspel med människor. Det finns också spår av skrifter, främst i Bibeln, där man kan hitta olika exempel på interkation med utomjordiska varelser; från det gamla till det nya testamentet. Slutligen bekräftar flygvapnet regelbundet förekomsten av ufon, genom vittnesmål, bilder och arkiv.Alla dessa framträdanden markerar "gudar" som kom till jorden för att påverka och påskynda utvecklingen av människor, för att göra oss mer intelligenta och utvecklas. Cosmic Origins Frågan om ursprunget av livet kan belysas på flera olika sätt. Vi tenderar att urskilja och separera olika tänkbara ursprung, eftersom en analys har flera olika filosofiska, historiska, vetenskapliga, religiösa (en dimension som redan innehåller en mångfald av olika åsikter) konsekvenser osv. Därför finns det olika teorier om ursprunget till livet som helhet, mänskligheten och universum. Den senaste tidens upptäckter av modern vetenskap har inte tillåtit utvecklingen någon ny teori, helt skild från de tidigare, men har tillåtit att man kan göra kopplingar mellan olika redan existerande teorier. För att sammanfatta: det kosmiska ursprunget startade med en explosion av energi. En ursprungsenergi som vibrerande i ett unikt tempo och exploderade i miljarder partiklar och mikro-partiklar. Var och en av dessa frånkopplades från den ursprungliga energin och började existera och vibrera i sin egen takt, för att leva sitt eget liv. Som ett resultat av detta började den ursprungliga energin – som består av en komplett cell (positiv och negativ/fader och moder) – vibrera stabilt. Däremot började partiklar och mikro-partiklar från denna cell att vibrera på ett expansivt sätt, deltagande i det eviga skapandet av kosmos. Detta har gjort att alla partiklar och mikro-partiklar kan hitta en plats i kosmos, i enlighet med dess evolutionära form, i skapandet av djur, växter och mineraler.

ÖVERJAG

§ Huvuddelen bortkopplad från superenergin (Gud)
§ Innehåller en bipolar laddning (positiv och negativ)
§ Innehar en särskild plats I kosmos
ESSENS
§ En av överjag-polerna delas upp i positiv och negativ
SJÄLSFRÄNDER


§ Två partiklar av motsatt polaritet (man och kvinna) med samma nivå av medvetande.
§ Graden av medvetande avgör att en partikel från det manliga är själsfrånde med en partikel från det kvinnliga.
§ Om graderna av medvetande är kompatibla kommer partiklarna att bli själsfränder, om det inte är förenliga kommer de inte ens att vara relaterade själar.
§ I det här uppdraget ligger betydelsen av själsfrände i den potentiella energin samt i den ökande graden av medvetenhet hos de båda polerna, tack vare sin union.
§ Om en polaritet inte möter sin själsfrände är det viktigt att arbeta med en av sin själsfrädens partiklar.
§ Om det inte finns några partiklar kan arbetet göras med det karmiska eller med kompanjonsjälar.
PARTIKLAR
§ Delar av samma art (samma polaritet av Self Superior).
§ Den första inkarnationen av en partikel bestämmer dess utgångspunkt och dess utveckling.
§ Partiklar av samma art kan ha olika ursprung.
RELATERADE SJÄLAR

§ Partiklar från själsfränden, dvs. Partiklar av motsatt polaritet med samma self superior men med ett annorlunda medvetande.
KARMISKA SJÄLAR

§ Partiklar av motsatt polaritet som inte har någon vibrationell länk dem emellan eller någon länk av medvetande med själsfränden. Det kan vara kvarlevor från tidigare liv.
KOMPANJONSJÄLAR
§ Partiklar av motsatt polaritet som man känner stor ömhet för. Det kan vara kvarlevor från tidigare liv.
§ Karmiska och kompanjonsjälar har båda egna överjag, medan själsfränder och relaterade själar delar samma.
Mänsklighetens historia Ursprunget för planeten jorden För omkring 4,5 miljarder år sedan, vid tiden för jordens tillkomst, hade jorden en rak axel (i förhållande till solsystemet). Därför var temperaturen antingen mycket hög eller mycket låg. Miljön på jorden var ogästvänlig och nästan utan någon form av liv, och den bestod främst av gas, metaller och vissa typer av bakterier. Trots detta har jorden alltid varit sedd av varelser från andra planeter och parallella dimensioner. Effekterna av kometer och meteorer har förändrat jordens miljö. När en komet träffade en av Sirius stjärnor, inträffade en stor förändring som ändrade miljön på jorden. Denna händelse kastade flera stjärnfragment i kosmos, varav två av dem stöttade på jorden. Jorden började då lutningsprocessen av sin axel, från 0 ° till 45 ° under cirka 13 000 år framöver och sedan från 45 ° till 0 ° under följande 13 000 år. Jorden har cykler på 26 000 år (den konformade följd av den roterande vridningsaxeln av jorden är en runda på ungefär 26 000 år). För närvarande är lutningen på jorden cirka 21°/23°. Med denna lutning är temperaturen balanserad och därigenom skapas villkor som är mer anpassade till livet. Denna rörelse är i resonans med jordens rotation runt sin centrala axel, Alcyone, som varar i cirka 26 000 år.
Utomjordisk forskning på jorden För cirka 450 miljoner år sedan begärde utomjordiska varelser från Orion, som alltid hade observerat jorden, tillstånd av Interstellar/intergalaktiska rådet att utforska jorden. De fick tillstånd att besöka jorden för att bedriva forskning under en period av 30 år under förutsättning att de lade fram en rapport för sin forskning. Under denna period såg de en enorm rikedom av fauna och flora. De var också särskilt intresserade av de levande primater som fanns på jorden, och de genomförde några experiment på dem, såsom att först ändra deras magnetiska fält och sedan förändra deras DNA. Med hjälp av proteiner och aminosyror påskyndade de deras utveckling, och var trettionde eller femtionde år återvände de för att fortsätta sina experiment. På grund av det stora intresset för denna forskning tilläts de fortsätta under följande 2000 år. Även andra raser av utlänningar anslöt dem, t ex Plejaderna, Sirius, Antares och Pegasus. Under denna nya fas upptäckte de utomjordiska varelserna att de observerade förändringarna hos primaterna ännu inte var tillfredsställande. De gjorde därför ytterligare förändringar i deras DNA samt ändrade förändrade kranium så att de skulle få möjlighet att utveckla sin intellektuella kapacitet. De utomjordiska varelserna introducerade växter och djur på jorden från sina planeter för att förbättra resultaten av sin forskning. Vid utgången av 2000 år av studierkrävde det intergalaktiska rådet att de utomjordiska varelser som kommit eller utvecklats på jorden skulle återvända. Men varelserna hade utvecklats så i antalet att de översteg kapaciteten hos deras fartyg. Deras ledare beslöt då att endast skicka iväg de varelser som ursprunglingen inte kom från jorden samt deras barn. Andra barn och barnbarn fick dock vara kvar på jorden, mot ett löfte att de skulle komma tillbaka med fler fartyg 2000 år senare (1000 år hem och 1000 år tillbaka - den tid som krävdes för att resa från jorden till ursprungsplaneterna). Trots att dessa varelser var evoluerade kunde de ännu inte manipuleta tid (öppnande av portaler). Vid den tiden levde varelserna omkring 8000 år. Även om de tillhörde den 3: e dimensionen kunde de manipulera sin metabolism och drack vatten som ännu inte var kontaminerat.
Känslor och oenighet Jorden har olika egenskaper och karaktäristika jämfört med de flesta planeterna i 3:e dimensionen. De flesta tillåter 50 eller 70% av känslor medan jorden tillåter 100% av känslor. Utan ledarskap och med 100% känsla utbröt krig om rikedom och makt. Kunskapen försvann gradvis, och med tiden har minnen av utomjordiskt ursprung helt gått förlorat. Under denna period kom flera andra raser av utomjordingar till jorden för att bedriva forskning. Efter en resa som varat i 2000 år upptäckte ledarna för den första gruppen av varleser hur de som var kvar hade förändrats och utvecklats, och drog slutsatsen att det inte skulle vara möjligt att ta dem tillbaka. De beslutade att bygga vissa byggnader, som möjliggjorde en synkronisering med kosmos, för mental utveckling av dessa varelser. Under dessa besök misstogs ledarna för gudar (de kom från himlen i rymdskepp och skimrande moln) och begreppet Gud har visat sig på jorden uppkom. Försök till indrivning Tävlingen Chavi drog ett magnetiskt mesh runt jorden där man kunde identifiera områden som hade en högre magnetisk intensitet. De byggde utspridda byggnader så att de kunde ansluta personer till kosmos och samtidigt arbeta med medvetande. De valde ut en del barn med en högre medvetenhet för att sprida sina kunskaper till andra. Ledarna förökade sig med vissa människor så att deras barn skulle få ett högre medvetande och på så sätt kunna bidra till den globala utvecklingen. De lämnade sina barn på jorden, med löftet att återvända 1000 år senare för att de då skulle kunna lämna sitt uppdrag (på den tiden, genom tekniska framsteg, var det redan möjligt att resa på kortare tid). På återresan upptäckte de att deras barn inte hade lyckats med sina uppdrag att upplysa mänskligheten och att de inte skulle vara möjligt att släppa dem fria. Således stannade barnen kvar på jorden, men de höll täta kontakter med dem och fanns som stöd i deras utveckling. Sedan besöktes jorden av andra raser, som saknade ett utvecklat medvetande och som inte tillhörde det intergalaktiska rådet. Deras syfte var exploatering av människor och utförandet av genetiska experiment, för att förbättra deras teknik. Det var en traumatisk period med slaveri och lidande. Efter detta välkomnade jorden varelser från planeten Nibiru, med jättar vars mål var att genomföra en tillfällig utforskning av jorden. Niribu kallas en vandrande planet, eller 12:e planeten. Den går in i solsystemet vart 1800:e år. I sin andra cykel passerade den väldigt nära jorden. Den drog nytta av denna närhet och dessa varelser kom till jorden. De utförde vissa experiment och reproducerade sig själva, vilket blev ursprunget för jättar på jorden. Ankomsten av de dimensionella De gudomliga varelserna av det kosmiska rådet (från den 5:e dimensionen) gjorde en utvärdering av den tredimensionella världen (från 3:e dimension, precis som jorden) och märkte att det fanns en hel del oenighet och kamp om makt. De upptäckte även expoloatering av personer som hade mer kunskap och som påverkade andra för att få makt.Beröda av denna situation, kallade de gudomliga varelserna dimensionella varelser som var villiga att hjälpa till att återställa ordningen på planeterna i 3:e dimensionen, vilket skedde genom råd och rekommendationer så att människorna skulle bli medvetna. Varje grupp av volontärer valde en planet enligt deras önskemål. En av dessa grupper, bestående av personer av 49 olika raser, valde jorden för att utföra sitt uppdrag. Den första gruppen anlände på jorden 13 000 år före krisus, men de kunde inte slutföra sin uppgift. Jordens höga densitet påverkade deras kosmiska minne, så att de glömde sin förmåga och sitt uppdrag. Gruppen stannade på jorden utan att ha någon vetskap om sitt uppdrag. Det kosmiska rådet skickade då en andra grupp, 6000 år före f.k , som skulle hjälpa den första gruppen och bistå i arbetet med medvetandet hos jordens invånare. Men trots stöd från det kosmiska rådet orskade jordens densitet samma effekter på minnet hos dessa kosmiska varelser, som hos de första. En tredje grupp skickades dimensionella varelser skickades till jorden 4004 år f.k, med samma syfte som föregående grupper; att bidra till utvecklingen av planeten. Denna grupp bestod av 666 000 utomjordiska varelser som kom i par, alla med sin motsatta polaritet – deras själsfrände. Denna tredje grupp av dimensionella ahr spelat en viktig roll i historien. För ungefär 4000 år sedan gick dessa raser samman för att bilda de 12 stammarna i Israel. Slutligen, för att bistå och stödja övriga grupper i deras uppdrag, valdes en fjärde grupp ut som anlände till jorden sju månader efter den 3:e gruppen. Denna sistnämnda grupp delades upp i två grupper – extragruppen och den sepciella gruppen – med 144 000 personer (100 000 kvinnor och 44 000 män) som alla hade en förändring av sina vibrationella energiområden, som underlättade deras uppvaknanden. De dimensionella från den fjärde gruppen bildade den 13:e stammen av Israel, som också blev den mest uppmärksammade.
För närvarande är en tredjedel av befolkningen på jorden tredimensionella. De flesta är inte medvetna om sitt ursprung och sitt uppdrag.

Stora epoker och civilisationer på jorden Följande tabell visar de viktigaste epokerna och civilisationerna på jorden. De definierar det stora förändringarna för mänskligheten.
450 miljoner år sedan
Början av kolonisationen av jorden
52 000 miljoner år sedan
Lemuriens civilisation
25 000 miljoner år sedan
Atlantis civilisation
20 000 miljoner år sedan
Inka and Maya civilisationer
13 000 före Kristus
Första gruppen dimensionellas ankomst
6 000 före Kristus
Andra gruppen dimensionellas ankomst
4 004 före Kristus
Tredje och fjärde dimensionella gruppernas ankomst /Stammarna av Israel
3 000 före Kristus
Förberedelser inför Jesus ankomst av Amazonas och Sacredoter
1 800 före Kristus
Zenith of Inka and Maya civilisationer
0
Jesus ankomst
Från 2 012 till 2 014 efter Kristus
Cykliska förändringar av planeten – start för den nya eran
Från 2 018 till 2 028 efter Kristus
Gulderan – återuppbyggnaden av jorden
Kosmiskt uppdrag När de tredje och fjärde grupperna kom till jorden, gjorde de det i vetskap om att de skulle förlora minnet på grund av jordens densitet. De skrev därför ner all information om den aktuella övergångsperioden på planeten liksom information om uppdraget för varje individ på plattor.Dessa plattor var tillverkade av lera och av ett annat material som är okända för den mänskliga civilisationen än idag. Storleken på plattorna va cirka 30x20 cm och färgen varierade beroende på deras ursprung. Varje platta innehöll det ursprungliga namnet på dess ägare, dennes signatur i detta liv, hans utgångspunkt i universum, alla dess inkarnationer på jorden och dess kosmiska uppdrag på jorden till år 2030 - när det kosmiska uppdraget med jorden tar slut.
Inskrifterna på plattorna är kodade, men kan tolkas av sin ägare eller av en auktoriserad person. Dessa skyltar finns på tre ställen på jorden. En av dessa är i Brasilien, i regionen Mato Grosso do Sul, som är grunden för Projet Portal. Detta förklarar de energiegenskaper som finns på denna plats. Den andra platsen är i Tyskland och den tredje platsen är fortfarande okänd. Skyltarna bevaras i underjordiska grottor av intraterrestriella varelser, som ger dem tillgång till att återfå det kosmiska minnet och bidra i genomförandet av olika uppdrag. "Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen. Böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades, boken om livet. Och de döda dömdes efter sina verk, enligt vad som skrevs i dessa böcker”. Apocalypse 20:12 "Den som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna. För honom som övervinner kommer jag ge att äta av det dolda mannat, och jag kommer att ge honom en vit sten, och på denna kommer ett nytt namn att vara skrivet, som ingen känner utom den som mottar den”. Apocalypse 2:17 Plattorna avslöjar hemligheter om universum, livet och världen. De ger även olika indikationer till de dimensionella så att de kan fullgöra sina uppdrag. Plattorna kan används på olika sätt: de kan ha en fysisk form, en s.k extrafysisk eller en plasmaform. De är tillgängliga av sina ägare, genom andra behöriga personer eller genom varelser från andra dimensioner. För vissa levereras och överlämnas skyltarna personligen av de utvalda intraterrestres, medan de för andra levereras teletransporterades eller till och kom med från ingenstans, även på platser utanför grottan. Den information som finns på plattorna förändrar livet för alltid för den som får tillgång till dem. Endast genom att vara i kontakt med plattan förändrar ägarens vibrationer och aktiverar dess kosmiska minne. Många människor har haft tillgång till dessa plattor och har börjat utföra sina uppdrag. Dessa plattor är inga troféer och tjänar inte endast till att tillfredsställa nyfikenhet hos människor, att forska på eller för att bevisa sitt mod med. Den information som finns visar tre alternativa sätt för att lyckas med ett uppdrag: ett positivt och lättare sätt, ett negativt och svårare sätt samt ett tredje sätt, som inte nödvändigtvis leder till att förverkliga uppdraget. Plattorna är inte Akashiska arkiv (eller kosmiska arkiv/dokumentation) – såsom nämns av olika religioner och esoteriska studiegrupper. De är enskilda register som innehåller den dimensionella kosmiska kompromiss som denne har accepterat samt det arbete som skall utföras i detta liv. Det är ett slags trick som används för att denne ska kunna minnas och återuppliva sitt kosmiska minne för att kunna utföra sitt uppdrag. Akashiarkiven är ett arkivsystem som registrerar varje tanke, ord eller handling, tex. en databas som innehåller alla erfarenheter som gjorts av en varelse. De lagras sedan i astralkroppen i formen av ett hologram. Någon som har kunskap i clairvoyance eller hypnos kan nå och avslöja erfarenheter och även tidigare liv.


Symbolik De dimensionella varelserna bär med sig en bild eller grafisk symbol på frontalchakrat, den s k symboliken. Den är en slags individuell kosmisk signatur som å ena sidan visar de platser/raser där de redan i tidigare inkarnationer har varit, och å andra sidan är ett register över deras prestationer i andra och konstellationer.
Kodifiering :
Uppdrag med ett barn i nuet
Propagera utomlands
Arbete utomlands
Världsligt ledarskap
Sexuella skulder från Antares och Orfeus
Passager :
1 passage på Venus
1 passage på Pleiades
2 passager på Sirius
9 passager på Antares
1 passage på Capricorn
12 passager på OrpheusSymboliken ger viss värdefull information om det förflutna, nuet och framtiden för varje dimensionell såsom skulder, uppgifter om barn och information om ens uppdrag. Varje dimensionells symbolik är annorlunda och den kan förändras över tiden, allt eftersom den dimensionella uppfyller sitt uppdrag. När en individ ökar sin grad av medvetenhet är det möjligt att manipulera både universella lagar och sina egna elektromagnetiskt fält genom mentala kommandon. Idag kan symboliken endast identifieras genom en avancerat utvecklad paranormal person. Övningar med anknytning till vibrationell energi ger också möjligheten för en dimensionell att skicka sin symbolik till pannan, i formen av ljus, så att andra människor kan uppfatta den. Mått och rangordning av livet Ordet dimension kommer från latin och betyder "mäta i alla riktningar". En endimensionell rymd präglas av data. Till exempel, ett nummer räcker för att fastställa positionen för en punkt på en linje. På samma sätt tar det fyra siffror för att beskriva den exakta positionen för vår kropp i vår dimension (inklusive tid). Därför säger vi att människan lever i en fyrdimensionell tidsrymd. För att illustrera denna idé kan du föreställa dig en tennisboll under ett spel, det tar fyra bollar för att fastställa dess position och bana. I kosmos finns det ett oändligt antal dimensioner. Men för en bättre förståelse delas de vanligtvis upp i nio huvuddimensioner, där var del är indelad i nio underdimensioner, när vi skiljer på planeter och varelser. Geovetenskap/samhällsvetenskap har identifierat det multidimensionella tillståndet av vårt system och har medgett förekomsten av tre parallella dimensioner. Dimensionerna kan definieras som divisioner mellan de vanliga planeterna och varelserna - skapade under den första explosionen vid ursprunget av partiklar och mikropartiklar - beroende på deras energimodell och dess densitet. Partiklar med högre energibelastning ligger närmare deras ursprungliga partikelstorlek/centrala energi, vilket utgör en mer energisk dimension. De partiklar med högre densitet är mer avlägsna från källan, vilket bildar en mer kompakt dimension. Varelserna samlas till den planet som har en energi/densitet som är kompatibel deras egen, och i dimensioner som är förenliga med deras energi och densitet. De energiska modellernas ascending skala och dimensionens energitäthet representerar graden av utveckling av denna grupp. Ju större den energiska laddningen är, desto mindre tät är substansen och desto högre evolutionär fas. Dimensioner med en högre energisk nivå och en mindre densitet är mer avancerade, medan de mindre utvecklade dimensionerna har mindre densitet och är mindre utvecklade. Om man antar att alla varelser är i ständig förändring, är allas mål att utvecklas till nästa dimension, en dumension med mindre densitet och mer energi. Olika typer av energi och substans hindrar direkt kontakt mellan människor i olika dimensioner. Varelser fråne en högre dimension har högre vibrationer eller frekvenser, och vice versa. Men beroende på vilken fas i utvecklingen de befinner sig, kan varelser interagera med olika dimensioner (vanligen 1 till 3 nivåer över och 1 nivå under). Interaktionen sker genom en vibrationell justering, dvs en ökning av den mentala frekvensen till dess att man når den vibrationella nivån för den varelsen man önskar interagera med. Av den anledningen tillskrivs ofta övernaturliga sin förmåga att känna, att se eller kommunicera med varelser från parallella dimensioner. Planeten Jorden tillhör den 3:e dimensionen och därför tillhör även människor, djur, växter och mineraler från jorden denna dimension. Samtidigt förbereder de sig för en övergång till den 4: e dimensionen och/eller mot även högre dimensioner. Men jorden är i ständig interaktion med varelser från parallella dimensioner, framför allt högre dimensioner som interagerar med mindre, i syfte att just följa dem och bidra till deras utveckling.
Interaktionen mellan dessa realiteter sker genom perception och identifiering av frekvenser. Alla varelser, från ett mineral tillstånd till de mest subtila, har sin egen frekvens. Den sänder kontinuerligt, utan avbrott, och kan tas emot av alla. Men människor kan inte se eftersom vi inte uppmärksammar så subtila signaler. Konstellationen av planeter från andra dimensioner kan vanligtvis inte synas eftersom denna förmåga beror på en vibrationell nivå av kompatibilitet mellan observatören och planeten.
Klassificering av utomjordiska varelserSortering utifrån substansens densitet
Varje typ av varelse - utomjordisk eller inte - har olika densitet. Densiteten är förenlig med den dimension där varelsen är verksam och återspeglar därför utvecklingsnivån för dimensionen. Varje typ av varelse hör även till en viss dimension och kan interagera med olika dimensioner (högre eller lägre).VARELSER
HUVUDKARAKTÄRISTIKA
JORDISKA
Dimension : 3:e
Densitet : 90% materia och 10% energi
Beskrivning: De har inte nödvändigtvis samma utseende som den mänskliga formen. Deras existens har utvecklats på jorden. Detta villkor gäller de dimensionella varelser som har utomjordisk linje och ett kosmiskt uppdrag på jorden, men som har den fysiska formen av Jordiska från den 3:e dimensionen. Det gäller även de utomjordiska varelser som lever på jorden.
DIMENSIONELLA
Dimension : 4:e
Densitet: 20% materia och 80% energi
Beskrivning: Utomjordiska varelser av olika raser med ett kosmiskt uppdrag. Varelser från intergalaktiska konfederationen, såsom Ashtar Sheran och Atarian är en del av de dimensionella.
ULTRADIMENSIONELLA
Dimension : 5:e (och agerar i alla dimensioner)
Densitet: 100% energi
Beskrivning: Intelligenta energier som tänker, agerar och samverkar som mänskliga varelser, med ett utseende som liknar små bollar av transparent ljus i storleken som en apelsin. De kan fotograferas och filmas, speciellt med hjälp av den ultravioletta energin från en kamera. De har en kärna som avger ljus i olika färger beroende på dess vibrationer eller det budskap de vill sända. De fungerar på det elektromagnetiska fältet hos människor och de överför information till andra utomjordiska varelser.
ENERGETICS
Dimension : 6:e
Densitet: 100% energi
Beskrivning: Deras utseende och funktion liknar de ultradimensionella, men med en mycket starkare intensitet av energi.
ANGELICALS

Dimension : 7:e
Densitet: 97% energi och 3% ektoplasma
Beskrivning: Dessa varelser är Angelical, med en ytterst subtil kropp som bildats av ektoplasma och energi av mycket hög vibrationell frekvens.

Ovanstående klassificering hänvisar till den animaliska utvecklingens härkomst. Det finns också en klassificering för den evolutionära härkomsten av växter och djur.

KLASSIFICERING
HUVUDKARAKTÄRISTIKA
ELEMENTÄR


Dimension : mellan 3:e och 4:e
Densitet: 95% energi och 5% ektoplasma
Beskrivning: Varelser av olika former och storlekar (ibland i form av tjocka bollar av energi). De representerar jordens växter, luft, eld och vatten. De tar ibland andra former när det handlar om att skydda naturen eller för att ta kontakt.
ENTIAUX
Dimension : mellan 3:e och 4:e
Densitet: 92% energi och 8% ektoplasma
Beskrivning: Varelser i form av stora bollar av ljus, större än de elementära. De fungerar som naturens väktare.

Sortering utifrån verksamhetsområde
Det är även möjligt att klassificera varelser utifrån den plats de utför sina uppdrag:
NIVÅ
HUVUDKARAKTÄRISTIKA
UTOMJORDISKA VARELSER
Dessa är varelser som lever på andra planeter, i andra dimensioner. De arbetar i ett speciellt område. De förbereder parallella världar till vår egen, såsom råvaror, växter, och djur, så att människor kan anpassa sig lättare när de sedan ska bo på andra planeter.
INTRATERRESTRIALS
Dessa är utomjordingar som kallas inomjordingar eftersom de bor på planeten. Deras uppdrag är att arbeta inne i jorden, genom att skapa gallerier för att kunna ta emot och skydda en del av mänskligheten mot framtida katastrofer. De intraterreterstraser som finns på jorden är: Bétamix (4 till 6 meter hög), Tots (i genomsnitt 2,20 meter höga med armar och fötter som är mycket stora i förhållande till deras storlek) och Laquins (mellan 20 cm och 1,50 meter höga). Deras kropp är helt täckt med kort hår, genom vilken man kan knappt se ögon och mun.
INTRAMARINS OR REPTILIANS
Dessa ansvarar för det arbete som utförs via vatten (hav, floder och sjöar). De bygger undervattensstäder som kommer att bebos av människor som inte är förberedda på jordens förändringar. De kan stanna under vatten utan att andas i upp till 8 timmar.


Klassificering utifrån utomjordiska raser
Det finns miljarder av utomjordiska raser i universum. Men endast 49 raser är en del av den intergalaktiska konfederationen, som reglerar interaktionen för varelser från kompakta planeter såsom jorden. De utomjordiska varelserna, från de 49 raserna, kommer från olika platser i universum. De verkar för att stärka utvecklingen av varelser från andra dimensioner. Faktum är att de dimensionella på jorden är ättlingar till dessa 49 raser. Ibland kan de 49 komma från platser i solsystemet, andra gånger inte och de kan komma från en viss stjärna i en konstellation. Mycket ofta är dessa platser (planeter, stjärnor, konstellationer) inte synliga, inte på grund av det mycket långa avståndet, utan för att de tillhör andra dimensioner.

I sitt ursprungliga utseende har varelserna från dessa 49 reser samma utseende som människor, med en del olika egenskaper. De dimensionella från jorden är ättlingar till dessa raser och deras företrädare existerar fortfarande.
PEGASE
CAPRICORN
PLEIADES
ORPHEUS
ORION
CAPELLA
Varelser från rasen Gray kidnappade människor - särskilt under de två världskrigen - för att utföra genetiska experiment, med stöd av vissa regeringar. Dessa varelser kom från den "negativa" delen av Orion, där det inte finns några känslor. De var endast inriktade på forskning, upptäckter och teknisk utveckling i deras grundkunskaper. De är ansvariga för negativa implantat, stympningar och för utomjordisk forskning som har inträffat i historien. De genomförde biologiska och biogenetiska experiment samt kloning. De använde människor och djur som försökskaniner eftersom deras forskning ofta fokuserade på känslor och tankar. Grays känner ingen smärta, ömhet, kärlek, svartsjuka eller sorg, eftersom deras hjärna saknar den typen av emotionell stimuli. Det var med andra ord inte något egentligt uppsåt att skada människor som de bedrev forskning på människor. Deras mål var att bedriva forskning om stimulans de inte har. Sedan 1940 har kommendören av den intergalaktiska konfederationen, Ashtar Sheran, förbjudit denna typ av experiment och förbjudit Grays att besöka jorden.
Några intressanta fakta om utomjordiska varelser
Språk De använder en metod för allmän kommunikation, vilket innebär att även om de talar olika språk från en grupp till en annan, kan de förstå varann som om det översattes direkt. Alltså, de förstår vad vi säger. De kan kommunicera med människor med rösten, eller i mer avancerade fall av telepati. Livsmedel De behöver inte mycket mat, så de inte äter lika mycket som vi (de kontrollerar sin ämnesomsättning med sinnet). De tar endast vad som är nödvändigt för deras kost i det livsmedel de äter. De dricker rikligt med vätska och vattnet de dricker är renare än vårt. De planetara och de dimensionella varelserna sover och äter, till skillnad från de ultradimensionella. Känslor De kontrollerar sina känslor väl. De är inte beroende av sina känslor, på samma sätt som en människa från den 3:e dimensionen. Eftersom planeten Jorden är en kompakt planet är de varelser som lever här känsliga och sårbara. Detta förklarar det hat, passion, avund, svartsjuka, kärlek, osv som finns här. Det är därför de utomjordiska varelserna överlämnar omvandlingstekniker och självhealing genom känslomässiga stimuli, för att det är vårt centrala nervsystem som orsakar och botar sjukdomar.Kontakt med utomjordiska varelser
En av de aspekter som lockar mest uppmärksamhet i ufologiska studier - utöver den mentala utvecklingen – är kontakter med utomjordisk varelser. Kontakterna skapar nyfikenhet och en önskan hos många människor, de vill se flygande fat eller ljus, besöka ett av deras fartyg, se varelser och ta fantastiska bilder osv. Men vem är egentligen redo för denna typ av kontakt? Oftast tolkar vi frasen "vara redo" som ”att våga”, men detta är inte samma sak. Denna förberedelse är något djupare, och beror huvudsakligen på vibrationer och beteende, på energin, på möjligheten att ta emot sitt uppdrag, sitt arbete. En person som verkligen är redo kommer inte att känna rädsla i kontakt med utomjordiska varelser, eftersom de neutraliserar och kontrollerar den känslomässiga situationen hos människor genom att balansera sin energi. Det måste finnas ett beteende som är förenligt med en viss vibrationell energi: den måste kunna kontrollera egot, stoltheten, svartsjukan och ångesten. Trots detta är det inte så svårt att få kontakt idag. De finns överallt i världen eftersom de är en del av planeringen där utomjordiska varelser samverkar med människor. Det är inte så sällsynt att se ljus, bilder, hologram, mental projektion, telepatiska kontakter, beröring osv. Ibland kan vi se ljus eller energipunkter i våra foton, men som inte är synliga för blotta ögat på grund av den höga frekvens dessa varelser har. Det måste finnas en vibrationell kompatibilitet för att kontakt med varelser från andra dimensioner ska fungera. Dessutom är en viss grad av mental, emotionell och fysisk stabilitet nödvändig för att man ska kunna utveckla sin potentiella paranormalitet. Vissa delar som krävs för en kontakt: - Ha alla chakras balanserade - Ha en psykisk frekvens på över 17 cykler per sekund - Ha den yttre konturen av sin aura 100% i silver - Ha ett elektromagnetiskt fält som är kompatibel med en kosmisk frekvens Det är viktigt att betona att kontakterna inte bidrar till att öka medvetenheten och än mindre till personlig utveckling. Dess syfte är att fungera som ett stöd för ett livsexperiment, som kan behandlas vid konferenser eller vid rapporter om de dimensionellas uppdrag. Vissa människor engagerar sig i täta kontakter med dessa varelser för att ta emot information.
Graden av kontakt kan klassificeras enligt följande:
GRAD
BESKRIVNING
1:a nivån
Iakttagelse av avlägset ljus, kontakt via drömmar
2:a nivån
Närmre observationer, ljusen eller fartygen kommunicerar genom att att avge ljus, ljusstrålar eller genom att åka i olika riktningar
3: nivån
Plattorna kan komma inom ett avstånd på 100 till 200 meter och sända telepatiska meddelanden till en person
4:e nivån
Varelserna visualiserar sig och direkt conversation och fysisk kontakt kan vara möjlig.
5:e nivån
Direkta samtal med varelserna (och därmed direkt aktivering) med möjligheten att besöka deras fartyg/skepp och resa bortom stratosfären eller för att åka till andra dimensioner utan att lämna fartyget)
6:e nivån
Besöka varelsernas planeter
7:e nivån
Närvara i varelsernas sällskap upp till 7 timmar för att ta emot information
8:e nivån
Total permission
Flying Objects
Följande tabell beskriver de objekt och händelser på himlen som associeras med utomjordiska varelser.
TYP
BESKRIVNING
RYMDSKEPPPlanetära och dimensionella varelser använder rydskeppen som transportmedel. De har full kunskap om portalerna (xendras) och deras plats i universum. Förutom transporter, används skeppen för att utföra arbete på de dimensionella varelsernas vibrationer. Det finns flera typer av fartyg, och när de passerar över molnen är de osynliga. Annars syns de som blixtar av ljus (liknande kamerablixtar), då de sänder ut en sond som också släpper ut blinkande ljus.
RYMDSOND
Dessa är mindre fartyg och utan några personer ombord. Dessa rymdsonder registrerar en persons energi, stabiliserar den eller hänvisar kontakt med andra dimensionella.
CANEPLES
Dessa typer av sonder passerar över himlen som meteoriter, i en riktining som kan vara horisontell eller vertikal (i motsats till meteoriterna). Deras funktion är densamma som rymdsonden.

Den vibrationella energin
I tusentals år har olika kulturer utforskat energin som kommer från vår fysiska kropp. Denna energi har flera namn såsom Chi, Ki, Kha, Prana, Périsprit osv. Flera trender har utvecklat olika metoder för att ge energi, bland några finns Reiki, pranic healing, andlig magnetism, Johrei etc. Dessa trender tenderar att använda den energi som erhålls från externa källor, och som fångas med hjälp av coronary chakran, händernas chakran, genom andning. Alla dessa energikällor har lite olika egenskaper, men de bygger alla på samma princip. Men ufologi relaterat till mental utveckling inbegriper vibrationell energi, som kommer från flera olika källor. Dessa källor kan vara känslomässiga stimuli (rädsla, ångest, depression, panik, glädje, sorg, smärta, passion, etc. .) sexuella källor, övningar eller särskilda aktiveringar – alla utförda vid en accelererad takt. Positiv eller negativ, denna stimulans kan omvandlas till vibrationell energi genom mental kontroll över den enskilde, dvs en djup önskan. Sex är livets början och grunden av människors energi. Genom prakticerande ökar, skyndar och lagras energin. Under den sexuella akten genomgår den mänskliga metabolismen förändringar och börjar arbeta i en snabbare takt. Alla celler blir rastlösa och kan sända eller ta emot all typ av information. Det undermedvetna, sinnet och energierna aktiveras till en takt 300 gånger snabbare och mer intensiv än normalt, vilket underlättar förverkligandet av våra önskningar. En enskild person är således sin egen energikälla och han eller hon har inte behov av extern energi. Detta är anledningen till att våra chakras måste vändas eller neutraliseras, så att det inte absorberar yttre, eller negativ, energi. Var och en har möjligheten att kontrollera sina känslor. Därför är det lätt att komma ihåg något ur det förflutna som har orsakat bra eller dåliga känslor. Det kommer till ytan på några sekunder, som om det projicerades på en mental film. Detta gör det möjligt att se retrospekt på händelser som skett, och då kunna känna känslor som är knutna till detta. Det är en enkel metod som kräver mycket koncentration. När detta inträffar ändras det centrala nervsystemet, vilket orsakar snabba svängningar i kroppen. Dessa mutationer orsakar frigörande av samlade energier i det undermedvetna som inte används. Slutligen bör det vara din djupa önskan att alla dessa vibrationer omvandlas till vibrationell energi som ackumuleras i det främre chakrat, som sedan kan användas var och när det blir nödvändigt. Det är på detta sätt som det undermedvetna kan genomföra detta. Kundalinienergin
Den vibrationella energin är resultatet av omvandlingen av emotionell och sexuell stimulering. Varje känsla har en speciell vibrationell frekvens och den sexuella stimuleringen har en ännu högre vibrationell frekvens. Kundalinienergin är en sammanslagning av alla transmuterade vibrationella energier, inte bara sexuella energier, även om de är den mest gynnsamma på grund av dess höga vibrationella frekvens. Kundalinienergin måste skickas till frontalchakrat för att kunna riktas. Takionikenergin
Utvecklingen av kundalinienergin på frontalchakrat orsakar en interaktion mellan en persons elektromagnetiska fältet och jordens elektromagnetiska fält, vilket sedan regelbundet synkroniseras med kosmiska vibrationer. När detta inträffar omvandlas kundalinienergin till Takionikenergi – tankens energi. Takionikenergin är den energi som har den högsta vibratiosnfrekvensen i universum. Det är en neutral energi, som består av 2 par av partiklar med motsatta vibrationsfrekvensen som neutraliserar och stabiliserar varandra. På grund av sin neutralitet, har Takionikenergin inget motstånd och flyttar sig 27 gånger snabbare än ljuset. Den möjliggör vital energi, aura eller det personliga elektromagnetiska fältet. Arbete med takionikenergin kan öka medvetenheten och underlättar kontakten med människor från högre dimensioner. Takionikenergin användes av Jesus för att utföra s k mirakel, och det är därför vi säger att takionikenergin vibrerar i kärleksfrekvensen. Alla saker och varelser i universum vibrerar vid olika frekvenser, beroende på deras utvecklingsnivå. Jesus visade att då sinnet vibrerar med en hög frekvens kan det styra Takionikenergin och öka den vitala energin hos sjuka, för att uppnå en egen läkning och förhindra dödsfall. Det är samma energi som leder och förändrar vattenfrekvensen - och omvandlar det till vin - samt andra faktorer, varelser och föremål i naturen. I världar av den tredje dimensionen såsom jorden, är svårigheten att nå denna höga vibrationsgrad långt utöver nuvarande förståelse. På grund av mentala blockeringar, psykologiska trauman, finansiella och känslomässiga saker, är det svårt att nå en sådan resonans. Det är därför dimensionella människor behöver hjälp av tekniker som redan har använts av dess förfäder i olika delar av universum. Du hittar den här tekniken i de symmetriska formerna i pyramiderna. Kosmisk energi
För att underlätta arbetet för dimensionella på jorden har Jesus utfärdat flera gnistor av sitt eget ljus (essens) - det är vad som kallas den kosmiska energin – för att samverka med dem och väcka deras förmåga och deras samvete. Målet är att alla ska kunna utveckla denna energi för att hjälpa inte bara sig själv, utan även de som behöver hjälp och vägledning. Denna energi kan ses som en del av Jesus., och med hjälp av den är den gudomliga kreativa potentialen i var och en av oss möjlig. Kosmisk energi skyddar de dimensionella från hälsoproblem och alla de faror och hot som kan hindra dem i utförandet av sitt uppdrag. Den kosmiska energin gör så att Kundalinienergin färdas som en spiral längs ryggraden. Utan hjälp av Jesus skulle svårigheter vara mycket större. Denna gudomliga energi interagerar med de dimensionellas celler, vilket underlättar spridningen och intensifierar kontakterna med andra människor.
Chakran Våra chakran är center eller vortices energi, placerade på strategiska punkter i vår kroppsenergi. De är tefatformade; konkava och roterar.
Det är genom chakran som vi kan stabilisera energin i kroppen, eftersom de har direkta kopplingar till våra vitala organ. De fungerar som receptorer och distributörer av energi, de fångar energin från universum och miljön, vilket ofta leder till en ansamling av tät energi beroende på det vibrationella tillstånd en personen befinner sig i. Därför är det viktigt att ständigt förnya och stabilisera energier och det mentala schemat. Chakran har viktiga funktioner såsom: • att absorbera, leda och fördela energi till olika delar av kroppen,• att följa upp funktionen hos varje organ och kroppen som helhet, • samt att utveckla mentala och utomsinnlig/extrasensorisk kapacitet hos individer.
Våra huvudchakran är:

TYP
BESKRIVNING
CORONARY

§ Belägen högst upp i skallen.
§ Ansvarig för kroppens energi. Kontrollerar hjärnan och hypofysen.
§ Det vibrationella energin neutraliserar automatiskt detta chakra när det aktiveras, eftersom det är skapat av ren energi och är inte beroende av kosmos eller en extern källa.
FRONTAL
§ Belägen i pannan (mellan ögonbrynen)
§ Ansvarar för alla funktioner i det mänskliga sinnet. Stimulerar och kontrollerar hypofysen, synen, hörseln, luktsinnet och hjärnan.
§ Fungerar som en reserv av vibrationell energi som produceras av de andra chakran. Det används också till att discharge energin mot den fysiska världen och att göra det i enlighet med dess programmering.
LARYNGEAL

§ Belägen på struphuvudet
§ Kontrollerar sköldkörteln, halsen, struphuvudet och svalget.
§ Fungerar på hela kroppens immunsystem.
§ Obalanserad och kan orsaka oro, tvång och störningar av hormonella funktioner.
CARDIAC
§ Belägen vid hjärtat, i mitten av bröstet
§ Ansvarar för hjärtats och lungornas respiratoriska och cirkulära funktioner.
§ Thymus is the gland related to this chakra.
§ Kan i obalans orsaka överdrivna passioner såsom hat, bitterhet, sorg etc.
§ Arbetar inte direkt genom självhealing och energigivande, utan fungerar genom sexuell energi.
SOLAR PLEXUS
§ Belägen i magen.
§ Stimulerar och kontrollerar mellangärdet, magsäck, lever, bukspottkörtel, blindtarmen och tjocktarmen. Även tunntarmen, lungorna och hjärtat i en mindre skala.
§ Kontrolelrar kroppstemperatur, känslor och hormonella funktioner.
§ Center för distributionen av energi.
UMBILICAL
§ Belägen vid naveln.
§ Kontrollerar och stimulerar den nedre delen av tjocktarmen, tunntarmen, binjurar, blindtarm och ryggraden.
§ Obalanserad kan det påverka vitaliteten hos en person.
BAS
§ Belägen i könsregionen.
§ Kontrollerar och stimulerar könsorganen, urinblåsan och benen.
§ Det chakra som producerar mest vibrationell energi.
Alla chakran producerar vibrationell energi, men endast baschakrat producerar aktiv vibrationell energi. Det kan användas till flera saker:
• att tjäna pengar och genomföra livsprojekt • att eliminera blockage• att utveckla psychosinesic eller telesynesic förmåga • att återfå minnet, att minnas speciella händelser• att aktivera extrasensoriska kunskaper som ligger vilande i sinnet • att framkalla förändringar i metabolismen• att upphäva polariteter • personlig utveckling. För att stabilisera ett chakra vrider man det sju gånger moturs (föreställ dig en klocka som placeras på chakra med skärmen utåt). För att accelerera ett chakra vrider man det sju gånger medurs. Navelchakrat är det enda chakra som accelererar hela det vibrationella området och det kan ske både medurs och moturs, och i båda fallen accelereras hela det vibrationella området. Det måste accelereras för att underlätta kontakterna med varelser från andra dimensioner, för att få skydd mot negativa energikällor, för att påskynda självhealingprocessen osv. Frontalchakrat fungerar som en reserv av den vibrationella energi som produceras av baschakrat, och låter också projicera energi till den fysiska världen. Detta är skälet till att man måste accelerera frontalchakrat genom att vrida det medsols. Sammanfattningsvis måste alla chakran vridas genom att vrida dem motsols, med undantag för det frontala och navelchakrat, som måste accelereras. (förutom i vissa speciella arbeten). Aura Auran är ett energiområdet runt vår fysiska kropp, en energi som omger alla människor. Eventuella förändringar på detta område påverkar energimetabolismen, vilket t ex kan orsaka sjukdomar. Visualisering av auran kan fastställa en diagnos på en person. Förändringar av färg på auran kan bero på känslomässiga problem, psykiska eller fysiska funktionshinder.
Aurans olika lager
Människans aura består av sju lager, alla med vissa funktioner som är relaterade till en körtel i kroppen. Funktionerna i lagren kan förändras, i enlighet med jordens cykler (s k Schumanns Resonans). Normalt varierar varje lager från 1 till 3 cm i utvecklingen. Vid en variation över 3 cm har individen nått ett optimalt tillstånd av utveckling. Följande tabell listar de sju lagren. De första sex lagren utgör den inre auran och det sjunde lagret utögrs av den externa auran.
LAGER
OMRÅDE
BESKRIVNING
1
Känslomässigt
§ Relaterar till sköldkörteln och det känslomässiga
§ Dess stabilitet och balans är fundmental för allt energiarbete
2
Astral
§ Relaterar till tonsillerna, sinnena och astral projektion
§ Fångar andlig frekvens
3
Fysiskt
§ Relaterar till bukspottkörteln och kemiska reaktioner I kroppen
§ Fångar resonans från det första lagret, som sedan återspeglas på det fysiska
4
Extrafysiskt
§ Relaterar till blindtarmen
§ Visar vibration genom kontakt och det extrafysiska och mental projektion
5
Magnetiskt fält
§ Relaterar till hypofysen och pineal glands, medvetande och förnuft. Visar interaktionsfenomen med substanser, andra själar, kosmisk energi, alkemi och omvandlingsbara vibrationer.
6
Polaritet
§ Relaterar till surrenal
§ Visar körtlarnas energi och polaritet
7
Omvandling
§ Relaterar till levern
§ Visar varelsernas skydd, stabilitet, omvandling samt utvecklingsnivå

Aurans färger

FÄRG
BESKRIVNING
GULD
§ Mediumnity
§ Telepati, extrasensorisk perception, föraning och känslighet i allmänhet
BLÅ
§ Med- och motgångar i livet (mer om negativa än positiva)
§ Påverkan av finansiella och känslomässiga nivån samt fysisk hälsa
§ Dessa nivåer ger små, bra saker
MAUVE
§ Materiella ting, pengar, proffessionell utveckling och framgång i personliga project.
VIOLETT
§ Förändringar, förvandlingar och återvinning
§ Främjar byte av arbete, borttagande samt projekt allmänt
§ Mutationsfärgen
§ Underlättar materialisering och avmaterialisering
§ Alla planer för förändring förverkligas framgångsrikt.
RÖD
§ Färgern för den aktiva vibrationella energin
§ Främjar paranormaliet, alkemi och agerande på substanser
SILVER
§ Färgen för allmän stabilitet
§ Främjar kvaliteterna hos alla andra färger
§ Utmärkt för kontakt

Det idealiska är att ha de första sex lagren av auran röda och det sista och sjunde lagret i silver. GNA - Den genetiska koden
Dimensionella människor har en särskild cell som varelserna har implanterat, och som kallas GNA. Den syftar till att påskynda utvecklingen, att omvandla metabolism till energi och att väcka vårt medvetande. GNA-cellen är belägen i carotid-artären (ibland kan man hitta den vid höfterna på kvinnor). Efter implantatet måste GNA-cellen aktiveras för att kunna starta sin process. Först skall den omvandlas till energi och sedan färdas från topp till tå för att omvandla alla kroppens fysiska celler till energi. De som är födda efter den 27 mars 1971 har redan en aktiv GNA och deras aura är redan silverfärgad, vilket tyder på en allmän stabilitet. Personer födda före detta datum behöver aktivera sin GNA. Aktiveringen utförs automatiskt och kontinuerligt genom blinkande ljusblixtar som sänds ut av ett särskilt fartyg – som heter just GNA – direkt till GNA-cellen i nacken. I mänskliga celler finns DNA, den genetiska koden. GNA är dess energikomplement, som om DNA var omvandlat till energi. Implantaten Implantaten bildas från DNA-celler. Några av dem förvandlas till ett energiimplantat. Implantatet utvecklar och förvandlas till plasma och sedan till fysisk form. Deras uppgift är att dels hjälpa den vibrationella utvecklingen av mänskliga varelser genom att påskynda deras mentala frekvens, och dels hjälpa utvecklingen av extra-sensoriska uppfattningar såsom paranormalitet, medvetenhet eller förnuft. Implantaten är belägna i kroppens mitt. De negativa implantat som placerades hos människor av Greysvarelserna är inte implanterade sedan 40-talet. Discoidstenarna Discoidstenarna är stenar av olika storlek, formade som flygande tefat. De fungerar som frekvensregulatorer mellan människor och utomjordiska varelser. De har olika egenskaper, varav en av dem är att stabilisera vibrationer i våra chakran.


Ägaren till en Discoidsten måste alltid ha stenen med sig. Vid ett kommande hot eller vid någon negativ händelse kan stenen gå sönder eller försvinna, för att sedan dyka upp hel igen tio dagar efter händelsen. Om ingenting händer betyder det att faran var mycket allvarlig. Men vi måste komma ihåg att de inte är mirakulösa stenar eller amuletter. Stenarna faller i regionen Mato Grosso do Sul i Brasilien, som regn orsakat av vissa fartyg. De bildar sin form när energin kommer i kontakt med marken. Energiformer Här är några intressanta frågor:
▪ Varför är såpbubblor sfäriska och inte fyrkantiga?
▪ Varför ser vi en cirkulär stråle, när vi ser ett avlägset ljus, även om källan är rektangulär eller triangulär?
▪ Varför sker vågutbredningen i cirklar när vi kastar en sten i vatten?

Svaret på alla dessa frågor är att den sfäriska formen är den perfekta energiformen i den 3:e dimensionen. Den ovala formen är den perfekta energiformen i den 4:e dimensionen, och diskformen är den perfekta i den 5:e dimensionen. Detta koncept är mycket viktigt för allt arbete som rör energi. För att hjälpa oss att uppnå målen med sinnets makt med högsta intensitet, måste föreställningen ske genom att man signalerar olika koder till den mentala frekvensen så att rör sig genom cirkulära vågor. När målet är personligt ska den röra sig i stående vågformationer, och när målet är att hjälpa andra ska den röra sig i en kontinuerlig rörelse. För att föreställa sig något måste man föreställa sig cirkulära vågor som sänds ut från sig själv. För att föreställa sig något för någon annan, måste man föreställa sig halvcirkelformade vågor som når den personen. För att rikta sin energi till ett objekt, för att t ex böja en sten, måste måste man tänka sig rak linje av energi som når detta objekt. Plasma För vetenskapen är plasma den fjärde substansen, som uppstår när en gas är mycket varm. Lågan på ett ljus och ljuset i ett lysrör är två exempel på plasma. Solen och andra stjärnor är andra exempel som består av plasma. Beroende på vad varelserna har sänt över på oss är plasman som används i dessa arbeten en utomjordisk biomekanisk teknik som styrs av energivarelserna. Plasman agerar på medvetandet och och förnuftet, den potentierar det elektromagnetiska fältet hos en person samt fungerar på självhealing. VågfrekvensenAlla varelser har en frekvens av ljus som avges av universum, och som ofta kallas vågfrekvensen. Denna är individuell och unik, precis som ett fingeravtryck. Manipulation av denna frekvens underlättar hanteringen av den vibrationella energin, det hjälper energiprocessen, programmering av drömmar, telepati, clairvoyance, mental planering samt hanteringen av all paranormalitet. Den som känner till sin egen vågfrekvens och kan hantera den, kan t ex "bota" en annan person, såsom Jesus gjorde. Denna process kallas även ibland för "Jesus medicin". Det uppnås genom stabilisering av en persons magnetfält eller genom aktivering, och "miraklet" utförs då på den person som är berörd. Denna process används inte bara vid självhealing, utan kan även tillämpas för ekonomi, kärlek, hälsa osv.

Omvandlad alkemiDetta är förmågan att omvandla innehållet eller substansen i energi, oavsett i vilken dimension den vibrerar. Magus var människor som var utbildade i att dominera de universella lagarna i den 3:e dimensionen. Tack vare denna kunskap kunde de omvandla ett ämne till ett annat, som att omvandla bly till guld. Det var på detta sätt de kontrollerade omvandlad alkemi. Denna process brukade oftast börja med en materialisering av kristaller hos kvinnor och polarisering av parfym hos männen – detta som en förberedelse för nästa steg. Sedan skulle materialisering av guld och sublimering av enrgi (omvandling av negativ energi till positiv) utvecklas. Under sublimeringen omvandlas allt som den personen vidrör, tänker eller genom endast dess närvaro, så att negativa energier omvandlas till positiva. Även om någon annan tänker på den här personen, kommer hennes eller hans energi att omvandlas eller förändras tack vare den omvandlade energin. För att detta skall kunna ske, skall Kundalinienergin färdas upp längs ryggraden i en spiralform. Amazon-stammen Under mycket lång tid har frågan om kvinnor som ensamma krigare förekommit, kvinnor isolerade från män och att de endast träffades för reproduktion samt att de endast fick barn av ett kvinnligt kön. De var den s k amazonasstammen (från den antika grekiska språket en (utan) och mazós (bröst)), vilket innebär kvinnor utan bröst, eftersom de enligt legenden, var tvungna att bränna sig eller ta bort deras högra bröst när de fortfarande var yngre för att underlätta bågskytte. Faktum är att Amazonasstammen verkligen existerade, och de var krigare. Men legenden har fel på flera andra aspekter. Amazonasstammen hade en form av tatuering som representerade den galax de kom från samt definierade deras stam (mörk, rättvis och rött hår). Amazonasstammen regerade över Cappadociaregionen belägen i Nedre Asien och under III- talet f.k hade Amazonas redan nått Grekland. De bodde även i södra Ryssland, Mongoliet och i Egypten. Man kunde även hitta Amazonas i Brasilien, och det finns faktiskt flera skrifter skrivna av portugisiska och spanska författare som refererar till dem. Amazonasfloden är uppkallad efter dem. Historien och legender har misstolkat mycket vad Amazonasstammen verkligen åstadkom. Deras uppgift var att bringa fred till jorden. De stabiliserade planetens elektromagnetiska fält (i samband med Schumanns Resonans) med hjälp av deras stämbands ljudvibrationer, precis som musik och ultrasoniska mantran. Alliansen och melodin i deras röster var resending i himmelska vibrationer, och synkronierade molekylerna i vattnet i en tetraedical form. Allt som var gjort av vatten, exempelvis människor eller djur, påverkades av dessa vibrationer. Amazonasstammen hade också det särskilda uppdraget att förbereda Jesus besök genom att förändra människors vibration. Alla mothered Amazonas var Sacredoter: de hade olika extra sensoriska gåvor, enkel hantering av lagarna i den 3:e dimensionen. De sände magi med en mycket kraftfull styrka genom sin syn, genom att utan att tala ett ord, gjorde de sig förstådda. I munnen sken en personlig magnetism gladde massorna med deras leenden. Med sina pussar, när de var inriktade på detta sätt, ökade de mäns vibrationella energi och rättade till den i frontalchakrat under en period av sju månader framåt. De män som fick detta privilegium var dock sällsynta. De var tvungna att vara sacredoter eller inneha vissa extrasensoriska förmågor. Amazonas energier var rena. De hade knappt någon kontakt med män. Även om de hade samlag, neutraliserade deras energifält omedelbart mannens energi, vilket innebar att Amazonas hade jungfruvibrationer för evigt, utan förorenade vibrationseffekter.BILAGA:
Grundläggande övningar
Aktivering av Kundalinienergin Syfte: Att accelerera den globala nivån av Kundalinienergin på människor som tränar på detta arbete. Varning! - Detta får endast genomföras av en man på en kvinna eller av en kvinna på en man - Det får endast upplevas mellan människor med kompatibel energi - Detta kan inte utföras på personer som inte har fått sin symbolik 1. Massera dina händer
2. Vrid solarplexuschakrat 7 gånger moturs
3. Sväng navel-, hjärt- och frontalchakran 3 gånger medsols
4. För fingerspetsarna (använd inte tummen) med båda händerna samtidigt från basen av ryggraden till baksidan av öronen på den aktiverade person.

5. Sätt tummen direkt bakom öronen.

6. Byt ut tummen mot forefingers på tempel och placera tummen på frontalchakrat.
7. Tryck på 3 platser på kanten av skulderbladen och använda mellanfingerspetsarna och tryck med tummen.
8. Förflytta uppåt genom att massera med fingerspetsarna tills tummen når…, och tryck nu med tummen mellan slutet av trapezius och krage ben, tryck tre gånger med de
andra fingrarna i en kloform, från ryggen och går uppåt .
9. Lämna övriga fingrar på trapezius och dra tummen till öronen. Massera…
10. Tryck tre punkter med mellanfingerspetsarna, tryck med dina tummar.
11. Sänk händerna och placera dina tummar på höftbenen. Med de andra fingrarna trycker du på höfthollow.
12. Vänd navel- och ryggchakrat 3 gånger i någon riktning. Använd båda händerna.
13. Varje person som lägger sina händer på den nedre delen av ryggen av den andra och positionerar sig så att varje persons GNA: s berör den andra. Följande övningar kan vara genomföras dagligen. Aktivering av sjätte sinne för människor Denna övning aktiverar människans sjätte sinne: det är en blandning av extrasensoriska uppfattningar, föraningar, intuition etc.
1. stampa i golvet med fötterna i 30 sekunder 2. Massera ganglions i 30 sekunder 3. Massera bakom öronen i 30 sekunder 4. Koncentrera dig på din önskan 5. Tryck på örloberna i 10 sekunder 6. Sätt händerna på spegeln och se om en liten dimma bildas runt dem.
Aktivering av kvinnors "magik”Detta arbete är tänkt att polarisera det elektromagnetiska fältet inom ett område på 100 km. Ju mer du gör det, desto starkare kan du förstärka fältet. Endast kvinnor har magiken.
1. Skjut fingrarna 7 gånger från 5 cm ovanför knät till toppen av benet 2. Koncentrera dig på din önskan 3. Slappna av och känn energin glida upp till hypofysen 4. Masseera ganglions i 10 sekunder
Stabilisering av auran Auran kan bli instabil på grund av mycket starka störningar (såsom gråt, hunger, rädsla etc.) En instabil aura lämnar person känslig och utlämnad till organisk dysfunktion och negativa energier. Ta en kall dusch som varar i 19 sekunder, utan tvål eller duschprodukter.